Familieforøgelse

HAR DU FÅET EN DATTER ELLER SØN?

Jordmoderen anmelder automatisk fødslen til kirkekontoret, hvis du føder på hospitalet.

Føder du derhjemme, skal du selv anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage - læs mere på borger.dk.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan en omsorgs- og ansvarserklæring, udfyldes med NemID på borger.dk. Dette skal gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.

Hvis I har udfyldt erklæringen inden barnet blev født, har I fra Familieretshuset modtaget en faderskabserklæring med påtegning i jeres e-boks. Den skal vi have for at kunne registrere barnets far, enten ved at i aflevere en udskrift på kirkekontoret eller ringer og aftaler at I sender den direkte fra jeres e-boks til en af kordegnenes direkte mailadresser.

Faderskabserklæringen skal vi først have når barnet er født og seneste 14 dage efter.  

BegivenhedDato

Gudstjenester

Sidste søndag efter Helligtrekonger (Torben Brink) Diakoniens Dag markeres i …

2. feb 10:00
14:00
2. feb 10:00 -
14:00

Foredrag

At bo med flygtninge - integration i en landsby v/ forfatter Torben Kragh Jensen

4. feb 10:30
11:30
4. feb 10:30 -
11:30

Strikkecafe

6. feb 10:00
11:00
6. feb 10:00 -
11:00

Menighedsrådsmøde

Mødet foregår i Sognegården

6. feb 18:30
22:00
6. feb 18:30 -
22:00

Gudstjeneste v/ Torben Brink

9. feb 10:00
11:00
9. feb 10:00 -
11:00
vardi 01
vardi 02
vardi 03
vardi 04