Menighedsrådet

Formand
Knud-Erik Kjærgaard

Tlf: 24241212

E-mail: kek@keb.dk

Kasserer
Dich Bruno Degn Nielsen

E-mail: bruno@degnnielsen.dk

Birgitte Søgaard Estrup Alme

Marianne Ladegaard Høg

Lars Rytter Sørensen

Mariann Ullits

Mitta Connie Kristensen 

Robert Jan Kjeldsen
Medarbejderrep.

Stedfortrædere i perioden 2020-2024

Stedfortrædere:

Anna Sivertsen, Finn Norring-Agerskov, Flemming Birkeskov, Thorben Ivar Christoffersen og Finn Lynge Dahl Andersen

Næstformand
Kristian Haukedal Neergaard

Tlf. 41123282

E-mail: kristian.h.neergaard@gmail.com

Kontaktperson

Michael Mortensen

E-mail: Banana-Michael@hotmail.com 

Anne Marie Brynnum Andersen

Jesper Hasager Kordrup Raaberg

Kirkeværge

Vicki Rhinstrøm Kaufmann

Mette Olesen Krawiec
Sognepræst

Er på barselsorlov

Susanne Hjørlund
Sognepræst

Kbf. sognepræst Andreas G. Bojsen-Møller

E-mail: agbm@km.dk

Tlf. 30228942

Fridag mandag