Menighedsrådet

Formand og kontaktperson
Ida Nielsen

tlf: 30 34 27 91

E-mail: Engel@post11.tele.dk

Kasserer
Margit Hansen

Nicholai Holst Jakobsen

Marianne Ladegaard Høg

Elisabeth Bach Brandt

Michael Mortensen

Jannie Bach Brandt

Næstformand
Jannie Blach Christensen

Elin M. B. Pedersen

Susanne Risager Clausen

Mette Olesen Krawiec
Sognepræst

Er på barselsorlov

Susanne Hjørlund
Sognepræst

Robert Jan Kjeldsen
Medarbejderrep.

Kbf. sognepræst Andreas G. Bojsen-Møller

E-mail: agbm@km.dk

Tlf. 30228942

Fridag mandag