Du er her: 

Barselsvikariat på 26 timer som kirke-kulturmedarbejder ved Kristrup kirke

ledigt fra den 1. december 2020 og forventes at vare til ultimo marts 2021. Mulighed for forlængelse.   Vil du være med til at gøre en forskel? Er du god til at skabe netværk for andre?

Ved Kristrup Kirke har vi en bred vifte af forskellige tilbud for alle fra vugge til grav. Disse aktiviteter og arrangementer bliver til i et samarbejde mellem kirkens Børne/Unge/familie- samt aktivitetsudvalg. Til at hjælpe er der en stor stab af frivillige, som du står for at koordinere og pleje. Du bliver samtidig ansvarlig for den tilhørende PR, der foregår på Facebook, hjemmeside og trykte medier.

Vi vil også rigtig gerne have en kirke-kulturmedarbejder, der vil lave forløb med babysalmesang, medvirke ved 2 konfirmanddage, minikonfirmander samt børne- og familiegudstjenester.  

Vi forventer at:

·       Du er god til at lytte og samarbejde

·       Du vil hjælpe til at andre får succes

·       Du brænder for at organisere og koordinere

·       Du kan skabe frivilligjob og udvide vores stab af frivillige

Kristrup sogn har 7920 folkekirkemedlemmer. Der er 3 præster, 7 kirkefunktionærer i sognegården samt 1 kirkegårdsleder og 5 gartnere ved kirkegården. Du får kontor i sognegården, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ. Læs mere om stedet på kristrupkirke.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på
882,59 kr. (nutidskroner)

 

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: daglig leder: Birgitte Højholt Christensen tlf.: 5089 8200. eller kirke- og kulturmedarbejder Anne- Sofie Linderoth Bouchet tlf. 5089 8205.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: 8213fortrolig@sogn.dk Mrk. Ansøgning KK medarbejder

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. oktober 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i den efterfølgende uge.  

 

 

Del dette: