Økonomiudvalg

Formand

Knud-Erik Kjærgaard

Kasserer

Dich Bruno Degn Nielsen

Næstformand

Kristian Haukedal Neergaard

Kirkebogsførende sognepræst

Andreas G. Bojsen-Møller