Foråret er på vej

Og det betyder blandt andet at vi sætter kirkegårdens bænke ud, efter at de har været i vinterhi, hvor de er gennemgået for skader og blevet rengjorte så de er klar til en ny sæson. Bænkene står spredt ud over kirkegården og de fleste af dem står sådan at man kan sidde i fred og ro.

 

 

Plæner med plade

Det er den fælles betegnelse som landets kirkegårde bruger om afdelinger som vores MSU, Magnolieplænen og den nye plæne i Afd. C. Græsplæner hvor gravsten ligger plan med græsset. Der er obligatorisk vedligehold i fredningsperioden på sådanne plæner, for alle landets kirkegårde. På Kristrup kirkegård er fredningstiden for urner 10 år og for kister er det 25 år. Fredningstiden kan forlænges, når første periode er gået.

Ydelsen på disse gravsteder er at der bliver foretaget græspleje. Vi vertikalskære, topdresser, gøder, udjævner sætninger og slår græsset i den højde der er passende for årstiden. Træer, bede, hække på plænerne bliver beskåret, gødet, rengjort for uønsket vækst og vandet, efter behov.

Gravsten bliver, en gang årligt, renset for alger. Kanter omkring gravsten bliver flere gange årligt, ordnet, så græsset ikke gror ind over gravstenen. Vi går alle gravsteder igennem hver fredag, hele året igennem, for at fjerne visne blomster. På Afd. MSU er det nødvendigt at gasbrænde de mosaiksten der er rundt om gravstenen. Og der bliver også udlagt grus for at fylde fuger op. Gravsten der med tiden kommer til at ligge lavt, set i forhold til niveauet på græsset, vil forsøges løbende at blive udbedret.

Det er dette der er indeholdt i obligatorisk vedligehold for disse plæner.

 

Forår og Forårsblomster

Hvis vejret tillader det, vil vi inden Påske have plantet stedmoder og hornvioler ud på de gravsteder hvortil der er afgivet bestilling.

 

Årsregninger vil blive sendt ud i marts / april. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf 86425810 dagligt ml. Kl. 8,30-9,30/12,00-13,00 Eller kontakte en gartner på kirkegården dagligt ml. kl. 8-14.30

 

 

Rigtig godt forår ønskes du af personalet på kirkegården.