Konfirmationsdatoer 2021-2022

Den nye skolestruktur i Randers har medført ændringer af tidligere struktur for konfirmationsforberedelse. Vi har en fælles aftale i Randers om, at eleverne konfirmeres sammen med deres ”gamle” 5. klasser, da vi ellers først kan give jer konfirmationsdatoer, når konfirmanderne begynder i 7. klasse.

Ønsker man at blive konfirmeret i Kristrup kirke uden at gå på en af sognets tre skoler før 7.klassetrin?

Alle, der bor i Kristrup Sogn, eller har en særlig tilknytning til Kristrup Kirke, kan blive konfirmeret i Kristrup Kirke. Normalt skal man følge konfirmationsforberedelsen i den kirke, hvor ens klasse bliver undervist. Konfirmander, der ikke har gået i 5. klasse på Kristrup Skole eller Romalt Friskole, konfirmeres ved en ekstra konfirmationsgudstjeneste. Se datoer nedenfor.

Kontakt en af sognets præster for at høre nærmere.

Konfirmations datoer for konfirmationer, der skulle have været afholdt i foråret 2020 og datoer for 2021

Datoer for konfirmationer, der skulle have været afviklet i foråret 2020.

06/9 2020 kl. 09.30 Tirsdalens skole, specialholdet v/Susanne Therese Hjørlund

06/9 2020 kl. 11.30 Romalt Friskole v/ Andreas Bojsen-Møller

12/9 2020 kl. 09:30 Tirsdalens skole v/ Andreas Bojsen-Møller

12/9 2020 kl. 11.30 Tirsdagens skole v/Susanne Therese Hjørlund

13/9 2020 kl. 09:30 Tirsdagens skole, 6C v/ Hanne Louise Eyermann

13/9 2020 kl. 11.30 Tirsdalens skole, 6D v/ Hanne Louise Eyermann

------

Datoer for næste års konfirmationer:

Tilmelding til konfirmationerne i 2021 vil finde sted lige før sommerferien før 7. klassetrin. Informations- og tilmeldingsfolderne vil blive uddelt på skolerne i juni måned ellers ring til kirkekontoret og få en tilmelding tilsendt. Tlf. 8642 5016

Lørdag d. 24. april 2021 kl. 10.00: Romalt Friskole

Søndag d. 25. april 2021 kl. 10.00: Specialklassen

Fredag d. 30. april 2021 kl. 9.30: Tidligere Kristrup Skole 5A

Fredag d. 30. april 2021 kl. 11.30: Tidligere Kristrup Skole 5B

Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 10.00: Ekstra konfirmation

Ved denne ekstra konfirmationsgudstjeneste konfirmeres de konfirmander, der ikke går på Romalt Friskole eller har gået på Kristrup Skole på 5. klassetrin. Der vil også være mulighed for tilvalg af denne konfirmationsgudstjeneste, hvis der forhold, der gør det hensigtsmæssigt at have en anden konfirmationsdato end den, konfirmanden hører naturligt til, fx andre konfirmationer i familien.

Søndag d. 2. maj 2021 kl. 9.30: Tidligere Kristrup Skole 5C

Søndag d. 2. maj 2021 kl. 11.30: Tidligere Kristrup Skole 5D

Konfirmation foråret 2022 (nuværende 5. klassetrin)

Lørdag d. 30. april Kl. 9.30: Specialholdet

Lørdag d. 30. april 2022 kl. 11.30: Ekstra konfirmationsgudstjeneste

Ved denne ekstra konfirmationsgudstjeneste konfirmeres de konfirmander, der ikke går på Romalt Friskole eller har gået på Kristrup Skole på 5. klassetrin. Der vil også være mulighed for tilvalg af denne konfirmationsgudstjeneste, hvis der forhold, der gør det hensigtsmæssigt at have en anden konfirmationsdato end den, konfirmanden hører naturligt til, fx tvillinger, bonussøskende eller andre konfirmationer i familien.

Søndag d. 1. maj 2022 kl. 10.00 Romalt Friskole

Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 9.30: Nuværende Kristrup Skole 5A.

Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 11.30 Nuværende Kristrup Skole 5B

Søndag d. 8. maj 2022 kl. 9.30 Nuværende Kristrup Skole 5C

Søndag d. 8. maj 2022 kl. 11.30 Nuværende Kristrup Skole 5D

Tilmelding til konfirmation finder sted lige før sommerferien før 7. klassetrin. Informations- og tilmeldingsfolderne vil blive uddelt på skolerne samt ligge her på hjemmesiden i starten af juni det pågældende år.

Konfirmationsdatoer for 2023 udmeldes 1. februar 2021 på hjemmeside og førstkommende kirkeblad derefter.