Sogneaftener, pt. aflyst pga. corona

I årets løb holdes der flere sogneaftener i sognegården. 

Sæsonen 2019-2020 byder på foredrag, koncerter, udstillinger, litteratur og sangaften. Alle aktiviteter omtales i SOGNENYT, der udkommer fire gange om året.

Hent programmet her

Sognegården