Ungdomskoret

Når man bliver for gammel til at være med i Børnekoret, er der mulighed for at være med i Ungdomskoret. Vi øver hver onsdag i sognegården, hvor organisten lærer os, hvordan vi bruger vores stemme, og præsenterer os for en masse forskellige sange; både gamle og nye, danske og udenlandske.

Ungdomskoret synger fast ved gudstjenesterne, dog ikke i skolernes sommerferie. Derudover giver koret et par gange om året koncerter i kirken.

Det er gratis at være med, og du får løn for at synge om søndagen.

Ungdomskoret holder pause pga covid-19

Har du spørgsmål vedrørende koret, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret