Ungdomskoret - pause pga. covid-19

Når man bliver for gammel til at være med i Børnekoret, er der mulighed for at være med i Ungdomskoret. Vi øver hver onsdag kl. 14.45-15.45 i sognegården, hvor organisten lærer os hvordan vi bruger vores stemme og præsenterer os for en masse forskellige sange; både gamle og nye, danske og udenlandske.

Ungdomskoret synger fast ved gudstjenesterne, dog ikke i skolernes sommerferie. Derudover giver koret et par gange om året koncerter i kirken.

Det er gratis at være med og du får løn for at synge om søndagen.

Opstart onsdag d. 22. august 2018

Har du spørgsmål vedrørende koret, er du velkommen til at kontakte organist Marie Hauerholt Thorsted; mail: organist@kristrupkirke.dk eller tlf.: 50898203.

Ved interesse; kontakt venligst Susan Bank på tlf. 50898201 eller sub@kristrupkirke.dk