Spil Op - Rytmik og salmesang for de 1-2 årige

Vi inviterer sognets 1-2 årige og deres forældre/bedsteforældre/dagplejere til musik, leg og sansning i kirken. Vi synger fagtesange, spiller på instrumenter og bruger vores krop samt spændende rekvisitter.  

Det er gratis at deltage, og man er velkommen til at være med alle gange eller komme, når man har tid og lyst.

Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 9.45-10.30 i perioden 24. oktober til 19. december.

Har du spørgsmål, kan du kontakte kirke- og kulturmedarbejder Anne-Sofie på tlf. 50898205 eller mail: kirkekultur@kristrupkirke.dk