Juleoptakter

I december er der travlhed i kirken med juleoptakter for sognets børn.

Vi holder aldersopdelte gudstjenester for eleverne i sognets skoler.

Også børnene fra daginstitutioner og dagplejere inviteres til gudstjeneste. Der holdes gudstjeneste to formiddage for de helt små og tre formiddage for børn i børnehavealderen. Efter den korte gudstjeneste er der dækket op til madpakkespisning i sognegården, og julemanden kommer på besøg med lidt julegodter!

Børn, der ikke går institution, er også meget velkomne med en forælder eller bedsteforælder.