Fastelavn

Hvert år inviterer vi alle sognets børnefamilier til fastelavnsfest. Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste. Herefter er der pølser og tøndeslagning i sognegården.

Tøndeslagningen foregår i aldersopdelte hold, så også de mindste kan være med.

Imens er der en kop kaffe til far og mor.

Arrangementet er gratis.