Støttekredsen

Velkommen til nogle hyggelige eftermiddage i Støttekredsen.

Hver anden mandag mødes Støttekredsen i sognegården fra kl. 14.30-16.30. Vi begynder med kaffebord, som koster 25 kr. Derefter bliver der holdt et aktuelt foredrag.

Overskuddet fra vores aktiviteter bruges især til at støtte det folkekirkelige børne- og ungdomsarbejde ud fra sognegården og i sognet.

Ansøgning om støtte skal være Støttekredsen i hænde den 15. januar hvert år.

Henvendelse omkring Støttekredsen kan ske til Minna Mortensen, tlf. 3053 2067

De hyggelige eftermiddage i Støttekredsen holder pause pga covid-19