Konfirmander

 

Konfirmationsdatoer 2020-2021

Den nye skolestruktur i Randers har medført ændringer af tidligere struktur for konfirmationsforberedelse. Vi har en fælles aftale i Randers om, at eleverne konfirmeres sammen med deres ”gamle” 5. klasser, da vi ellers først kan give jer konfirmationsdatoer, når konfirmanderne starter i 7. klasse.

Skal du konfirmeres i Kristrup kirke uden at gå på en af sognets tre skoler før 7.klassetrin?

Alle, der bor i Kristrup Sogn, eller har en særlig tilknytning til Kristrup Kirke, kan blive konfirmeret i Kristrup Kirke. Normalt skal man følge konfirmationsforberedelsen i den kirke, hvor ens klasse bliver undervist.

Kontakt en af sognets præster for at høre nærmere.

 
 

Konfirmationsdatoer for 2022 udmeldes 1. februar 2020 på hjemmeside og førstkommende kirkeblad derefter.


Konfirmation foråret 2020
(nuværende 7. klassetrin)

 

Lørdag d. 18. april 2020 kl. 9.30: Tidligere Kristrup Skole 6A

Lørdag d. 18. april 2020 kl. 11.30: Tidligere Kristrup Skole 6B

Søndag d. 19. april 2020 kl. 9.30: Tidligere Kristrup Skole 6C

Søndag d. 19. april 2020 kl. 11.30: Tidligere Kristrup Skole 6D

Søndag d. 26. april 2020 kl. 10.30: Tidligere Romalt Friskole  

Fredag d. 8. maj 2020 kl. 10.00: Tidligere Specialklassen

 

Tilmelding til konfirmationerne i 2020 vil finde sted lige før sommerferien før 7. klassetrin. Informations- og tilmeldingsfolderne vil blive uddelt på skolerne samt ligge her på hjemmesiden primo juni 2019.


Konfirmation foråret 2021
(nuværende 6. klassetrin)

 

Lørdag d. 24. april 2021 kl. 10.00: Romalt Friskole

Søndag d. 25. april 2021 kl. 10.00: Specialklassen

Fredag d. 30. april 2021 kl. 9.30: Tidligere Kristrup Skole 5A

Fredag d. 30. april 2021 kl. 11.30: Tidligere Kristrup Skole 5B

Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 10.00: Ekstra konfirmation*

Søndag d. 2. maj 2021 kl. 9.30: Tidligere Kristrup Skole 5C

Søndag d. 2. maj 2021 kl. 11.30: Tidligere Kristrup Skole 5D

 

Ved denne ekstra konfirmationsgudstjeneste konfirmeres de konfirmander, der ikke går på Romalt Friskole eller har gået på Kristrup Skole på 5. klassetrin. Der vil også være mulighed for tilvalg af denne konfirmationsgudstjeneste, hvis der forhold, der gør det hensigtsmæssigt at have en anden konfirmationsdato end den, konfirmanden hører naturligt til, fx andre konfirmationer i familien.

 

 

Tilmelding til konfirmationerne i 2021 vil finde sted lige før sommerferien før 7. klassetrin. Informations- og tilmeldingsfolderne vil blive uddelt på skolerne samt ligge her på hjemmesiden primo juni 2020.