Diakoniens dag - vi fejrer vores frivillige

Hvert år, den første søndag i februar, holder vi Diakoniens Dag. Her siger vi tak til kirkens omkring 120 frivillige med en lækker frokost, hyggeligt samvær og underholdning. 

Ideen til Diakoniens Dag kommer fra Dansk Diakoniråd. Du kan læse mere om Diakoniens dag på Dansk Diakonis hjemmeside.

Diakoniens dag er i 2021 udsat til et senere tidspunkt på året pga covid-19

Hvad er diakoni?

Diakoni er et andet ord for "omsorg for hinanden". Det er et græsk ord, som ofte forekommer i Bibelen, og som oprindelig betyder tjeneste for Gud i omsorgen for medmennesket.

I Danmark har vi mange institutioner, der er grundlagt af kirken. Det er vuggestuer og børnehaver, plejehjem, hospice m.v.

Men den diakonale side af kirkens liv rækker videre end til hjælp til de svage. Det handler om hele vores måde at være sammen på, at have omsorg for hinanden og respektere hinanden i de nære sammenhænge. Og om at tænke diakonien med i det lokale kirkeliv - ud fra de udfordringer, der er på stedet.

Diakoni handler også om at skabe og styrke menneskelige netværk.

Det er de ansatte ved kirken og en lang række af frivillige fælles om.